Kontaktinfo

Servicon Norway AS / Servicon Electronics
er lokalisert i Kongsvinger ca 100km fra Oslo og ca 75 km fra Oslo lufthavn Gardemoen.

Post og besøksadresse:

Servicon Norway AS
Oterveien 11
2211 Kongsvinger

Telefon: 62 20 78 00

(Kartbeskrivelse)

Kontaktinfo finner du her: http://support.servicon-group.com


Vi har også en avdeling i Sverige for håndtering av produkter fra land innenfor EU. Samt at vi har egen logistikk tjeneste
som håndterer Tollbehandling mellom Norge-Sverige og eventuelle andre land derssom det skulle bli behov for dette.

 

Svensk avdeling er lokalisert i Karlstad
(Kartbeskrivelse)

Servicon Sweden AB
Gräsdalsgatan 15
653 43 Karlstad
Sverige

Telefon: +46 571 749400