NEC

Service og Support

Telefon: 815 00204 (09:00 – 17:00 mandag-fredag)

Derssom ikke avtalt med Support/Service skal kun defekt produkt sendes inn til service. Tilbehør og annet skal IKKE vedlegges

For service / salg og support henvendelser benytt linken under.
http://support.servicon-group.com/

Vi tilbyr også basis kalibrering av prosjektor. Du kan lese mer om kalibrering her.Ønskes dette spesifiser dette på servicehenvendelsen.