Optoma / Nuforce

Service og Support

Telefon: 622 07 848 (09:00 – 16:00 mandag-fredag)

Derssom ikke avtalt med Support/Service skal kun defekt produkt sendes inn til service. Tilbehør og annet skal IKKE vedlegges

For service / salg og support henvendelser benytt linken under.
http://support.servicon-group.com/

Vi tilbyr også basis kalibrering av prosjektor. Du kan lese mer om kalibrering her. Ønskes dette spesifiser dette på servicehenvendelsen.