Sony

Service
Garantiretur skal gå via distributør hvor utstyret er kjøpt. Kontakt forhandler eller Sony helpdesk på telefon 800 26237669 for informasjon.
Åpningstid 0800-2100. Noter modell, serienummer og feilbeskrivelse på forhånd.

Tape stasjoner og MO (Magnetical optical drives)
Vi reparerer alle Sony modeller av tape og mo enheter som AIT/DDS og SMO stasjoner. Dersom du har enhet som ønskes reparert og er utenfor fabrikks-garanti, ta kontakt med oss på tel. 622 07 800