Service og support

Generelle vilkår for reparasjoner

  • Returnummer (RMA nummer) skal utstedes på alle reparasjoner før de sendes Servicon.
  • Utstedt returnummer er gyldig i 2 uker. Hvis ikke reparasjonen er sendt Servicon innen denne tid må det søkes om nytt RMA nummer.
  • Reparasjoner som sendes Servicon må pakkes forsvarlig mot støt og statisk elektrisitet (ESD). D.v.s i ESD pose samt pakket i original emballasje eller tilsvarende.
  • Hvis reparasjoner sendes Servicon som vanlig postpakke må det beregnes 3 dager ekstra leveringstid. Pakker i postoppkrav vil bli returnert.
  • Hvis det ikke kan påvises feil på den innsendte enheten forbeholder Servicon seg retten til å fakturere kunde for test og returfrakt. Beløpet er avhengig av modell. Det samme gjelder enheter som ønskes returnert ureparert. Kontakt oss for mer informasjon om diagnosepriser.
  • For reparasjoner utenfor fabrikk garanti gir Servicon 3 måneder garanti på utført arbeid.
  • Servicon er ikke ansvarlig for eventuelle data som ligger på innsendte harddisker eller andre lagringsmedia som følger en reparasjon.
  • I tilfeller hvor vi venter tilbakemelding fra kunde (venter på kopi av kvittering, godkjenning av reparasjonspris etc.) oppbevares reparasjonen i 3 måneder. Etter denne tiden vil reparasjonen bli skrotet eller utilgjengelig.
  • Reparasjoner som skal belastes sluttbrukere vil om ikke annet er avtalt bli returnert som postoppkrav.

Kundestøtte og Support

  • Vi håndterer ikke kundestøtte for alle våre produsenter, for mer informasjon om telefonnummer og kontakt skjema garanti betingelser og annen info klikk deg inn på respektive fabrikat i listen under.