Montering

Dette er tjenester rettet mot produsent som ønsker et skreddersydd produkt sammensatt av ulike komponeneter. Dette kan for eksempel være harddisker som skal bygges om til eksterne enheter for videre salg eller intern bruk av oppdragsgiver.