Produksjon

Dette er en tjeneste vi tilbyr hvor vi går sammen med kunden for sammesetting av et produkt som skal selges eller benyttes internt i bedriften. Hvor vi kan står for sammesetting og innkjøp. Samt tilby garanti og support tjenester i tillegg til eventuell logistikk håndtering.