Tilleggstjenester

Servicon kan tilby tilleggstjenster tilpasset oppdragsgivers behov. Eksempler på slike tilleggstjenester er ”på stedet utbytte”, henteservice og andre logistikk løsninger.
Utbytte
Servicon kan utføre ordinære utbytter og ”på stedet utbytte” i hele Norden. Vårt Repair Management System holder oversikt over hvilke utbytteenheter som er tilgjengelige og eventuell aldersforskjell mellom kundens enhet og tilgjengelige utbytteenheter. Fra systemet kan vi også se hvor i utbytteprosessen en enhet befinner seg.
Utvidet garantitid
Servicon kan tilby utvidet garanti på utvalgte produkter. Dette er en tjeneste som primært er beregnet på distributører og OEM kunder med behov for tilpassede løsninger. Slike løsninger betinger normalt tilgang på en serienummer database for kontroll av inkluderte enheter.
Henteservice
Henteservice er basert på for kunde fraktfri transport av reparasjon til vårt serviceverksted.
Nordiske løsninger
For å ”pusse ut” de Nordiske landegrensene og lage Nordiske konsept har Servicon fokusert på gode logistikkløsninger. Etter at Servicon etablerte en avdeling i Sverige er vi representert innenfor og utenfor EU.